Azerfon MMC

Zəng yönləndirilməsi AZE mob Zəng yönləndirilməsi AZE

Öz nömrənə gələn zəngləri başqa nömrəyə yönləndir!

"Zəngin yönləndirilməsi" xidmətilə sən nömrənə daxil olan zəngləri digər nömrəyə yönləndirə bilərsən.

 • Qeydlər
  • Yönləndirmə xidməti aktivdirsə, hər daxil olan zəng üçün məbləğ cari tarifə uyğun olaraq yönləndirən nömrənin balansından çıxılacaq.
  • Bir neçə növ yönləndirilmə seçdiyin zaman əsas yönləndirmə rejimi kimi tam yönləndirilmə işləyəcək.
  • Bütün növ yönləndirmələri ləğv etmək üçün: ##002#YES kodunu yığ.
 • Qoşulma

  Tam yönləndirmə:

  • Aktivləşdirmək üçün: **21*+994nömrə#YES kodunu yığ;
  • Xidmətin statusunu yoxlamaq üçün: *#21#YES kodunu yığ;
  • Xidməti ləğv etmək üçün: #21#YES kodunu yığ.

  Cavab olmadıqda zəngin yönləndirilməsi:

  • Aktivləşdirmək üçün: **61*+994nömrə#YES kodunu yığ;
  • Xidmətin statusunu yoxlamaq üçün: *#61#YES kodunu yığ;
  • Xidməti ləğv etmək üçün: #61#YES kodunu yığ.

  Abunəçiyə zəng çatmadıqda və ya telefon əhatə dairəsi xaricində olduqda zəngin yönləndirilməsi:

  • Aktivləşdirmək üçün: **62*+994nömrə#YES kodunu yığ;
  • Xidmətin statusunu yoxlamaq üçün: *#62#YES kodunu yığ;
  • Xidməti ləğv etmək üçün: #62#YES kodunu yığ.

  Nömrə məşğul olduqda zəngin yönləndirilməsi:

  • Aktivləşdirmək üçün: **67*+994nömrə#YES kodunu yığ;
  • Xidmətin statusunu yoxlamaq üçün: *#67#YES kodunu yığ;
  • Xidməti ləğv etmək üçün: #67#YES kodunu yığ.