İzahlı qaimə nömrədə istifadə edilən xidmətlərə dair sərfiyyat hesabatıdır. İzahlı qaimə vasitəsilə nömrədən çıxan zəng, çıxan SMS və internet sərfiyyatı barədə məlumat əldə edə bilərsən.

Qeydlər

İzahlı qaimə aşağıda qeyd edilən yerlərdən əldə edilə bilər:

  • Satış və xidmət mərkəzləri;

İzahlı qaimənin müddəti:

  • Məlumat yalnız son 180 gün üçün təqdim edilə bilər.
  • Hər qaimə 30-31 günlük verilə bilər.

Əlavə:

Əgər öncədən ödənişli nömrədə balans hər hansı bir borca görə mənfidirsə, bu halda ödənişli əməliyyatın icra olunması üçün borc tam olaraq ödənilməlidir.

Qiymətlər
Öncədən ödənişli nömrələrdə Sonradan ödənişli nömrələrdə Nar+ tətbiqində
Hər ay - 3 AZN pulsuz. pulsuz
Loading...